Wielkopolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu w Bankiem Ochrony Środowiska udziela dofinansowania w wysokości 40 %  kosztów kwalifikowanych inwestycji związanych z zakupem i montażem instalacji pomp ciepła, rekuperacji, klimatyzacji z odzyskiem ciepła oraz systemów fotowoltaicznych dla inwestorów indywidualnych . Maksymalna kwota dofinansowania to 8000,00 zł. Więcej szczegółów o programie znajdziesz tutaj. Pula środków jest ograniczona a inwestycję należy zrealizować do końca października 2014 roku.