Ostatni nabór wniosków w programie Prosument

Wciąż możesz mieć własny system fotowoltaiczny z dofinansowaniem 40 %                       Władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie informowały, iż program dopłat dla osób prywatnych do inwestycji w źródła wykorzystujące energię odnawialną...

Dofinansowanie do fotowoltaiki i pomp ciepła dla firm

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ). Fundusz będzie odpowiadać za inwestycje w obszarze ochrony...