monitoring instalacji PV

Stały monitoring instalacji PV jest bardzo istotną rzeczą w eksploatacji systemu fotowoltaicznego. Z punktu widzenia inwestora ma on wpływ na ilość wyprodukowanej energii a co za tym idzie na wielkość dochodu ze sprzedaży energii elektrycznej bądź zmniejszenia ilości energii zakupionej na potrzeby własne (większy udział energii z systemu PV). Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają stały monitoring instalacji PV w zależności od potrzeb inwestora w opcji podglądu parametrów pracy instalacji na urządzeniu przetwórczym/regulacyjnym (falownik / regulator ładowania) – przegląd parametrów bieżących oraz statystyk produkcji okresowej. Oferujemy także moduły dodatkowe lub zintegrowane które umożliwiają odczyt parametrów instalacji na odległość (internet, GSM). Systematyczne sprawdzając wydajność instalacji fotowoltaicznej jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko wystąpienia przestojów w instalacji lub obniżenia uzysku energetycznego na skutek np dużego chwilowego zanieczyszczenia powierzchni paneli fotowoltaicznych (pyłki).