inwertery fotowoltaiczne

Inwertery fotowoltaiczne ( falowniki PV) sa to urządzenia umożliwiające podłączenie systemów PV wytwarzających prąd stały z systemami, które działają w środowisku prądu przemiennego 230/400 V AC. Falownik po zmianie prądu stałego na przemienny i poddaniu go odpowiedniej „obróbce” w systemach przyłączonych do sieci (on-grid) umożliwia odprowadzenie całej energii wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych do lokalnej sieci energetycznej jedno lub trójfazowej. Najbardziej istotnym parametrem inwerterów jest sprawność urządzenia, która u najlepszych producentów wynosi 98%.

W naszych instalacjach stosujemy inwertery: Fronius,  SMA Solar, Steca, Abb, Solaredge

 

________________________________________________________________________________________________________________