regulatory solarne

Regulatory instalacji kolektorów słonecznych (regulatory solarne) służą do sterowania obiegiem płynu solarnego czyli sterowania przekazywaniem energii cieplnej z kolektorów do zasobnika. Najbardziej wydajnymi regulatorami solarnymi są urządzenia posiadające funkcję płynnej regulacji obrotów pompy solarnej tzn sterują pompą ze zmienna częstotliwością podawanego napięcia w zależności od bieżącej różnicy temperatur miedzy kolektorem a zasobnikiem. Posiadamy w ofercie również sterowniki umożliwiające zdalna kontrolę parametrów pracy instalacji (internet, gsm).