Dofinansowanie

Szwedzka dotacja

dofinansowanie do 5000 zł na zakup pomp ciepła marki NIBE. Dofinansowanie zależne od aktualnej oferty producenta.
FOTOWOLTAIKA SZCZECINEK

Mój prąd

Mój Prąd – dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia. Koszt zwrotu nie wynosi więcej niż 5000 zł. Program idealny dla klientów indywidualnych.

Czyste powietrze

dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla poziomu podstawowego.

Uga termomodernizacyjna dla budynków mieszkalnych

możliwość odliczenia 17% kosztów insalacji od podatku dochodowego w kolejnych 6 latach.

Agroenergia

program dofinansowań dla indywidualnych rolników stworzony przez NFOŚiGW.

Instalacja fotowoltaiczna dla rolników

w przypadku tego rozwiązania można skorzystać z ulgi w podatku rolniczym o wysokości 25%. Przy skorzystaniu z tego rozwiązania nie można wystąpić już o dofinansowanie z programu Mój Prąd.