Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ). Fundusz będzie odpowiadać za inwestycje w obszarze ochrony środowiska w ramach II,III i IV osi priorytetowej.
instalacja fotowoltaiczna z dofinansowaniem dla firm
Oś II Gospodarka niskoemisyjna:
Działanie 2.10
  • Termin naboru wniosków:   31 marca 2016 – 29 kwietnia 2016
  • Pula środków 94mln zl

 

Zwiększenie produkcji energii z OZE wśród przedsiębiorców będzie możliwe dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł, źródłami odnawialnymi przede wszystkim z: biomasy, biogazu i energii słonecznej oraz budowie jednostek wytwarzających energię odnawialną i zwiększeniu potencjału sieci energetycznej do dystrybucji energii z powstających źródeł odnawialnych.
Duże oszczędności i pozytywny efekt ekologiczny daje zastosowanie kogeneracji zamiast odrębnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.Przykładowe typy projektów:
  • Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych

źródło: https://www.wfos.szczecin.pl/rpo-wz-2014-2020.html

Zapraszamy firmy do współpracy

 

dotacje do oze dla firm, dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm, dotacje do pomp ciepła dla firm, dotacje do do fotowoltaiki dla firm, dofinansowanie do pomp ciepła, szweckie pompy ciepła, pompy ciepłą IVT, pompy ciepła Nibe, pompy ciepła Dimpex