Wciąż możesz mieć własny system fotowoltaiczny z dofinansowaniem 40 %

             fotowoltaika dofinansowanie prosument          po

Władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie informowały, iż program dopłat dla osób prywatnych do inwestycji w źródła wykorzystujące energię odnawialną  zakończony zostanie definitywnie z końcem 2016 roku.  Ze względu jednak na część niewykorzystanej na ten cel puli środków zdecydowano o otwarciu  uzupełniającego naboru wniosków jeszcze w styczniu 2017 roku.  Co prawda kwota ok 23mln zł wystarczy na złożenie ok 400-500 wniosków w całym województwie Zachodniopomorskim, jednak jest to dobra wiadomość dla osób, które zbyt późno dowiedziały się o istniejącym programie Prosument lub niedawno rozpoczęły budowę domu. Przypomnijmy że program Prosument jest to program działający  od września 2015 roku. Jego celem jest wsparcie inwestycji polegających na instalacji źródeł energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych. Najbardziej opłacalne okazały się inwestycje w instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego oraz instalacje pomp ciepła służące do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. O ile instalacja fotowoltaiczna  może  zostać zamontowana na dowolnym budynku bez konieczności jego modernizacji, to montaż pompy ciepła w celu opłacalności inwestycji i zapewnienia niskich kosztów eksploatacji, a co za tym idzie szybkiego zwrotu nakładów,  wymaga spełnienia określonych warunków typu dobre ocieplenie ścian i dachu budynku, niskotemperaturowa instalacji rozprowadzenia ciepła w budynku (ogrzewanie podłogowe lub przewymiarowane grzejniki). Najbardziej opłacalne szczególnie w budynkach nowobudowanych czy modernizowanych okazało się zastosowanie instalacji hybrydowych – połączenie pompy ciepła zasilanej energią elektryczną z własnej instalacji fotowoltaicznej.  Ktoś może zapytać:  ale co nam po systemie który produkuje większość energii elektrycznej o półroczu ciepłym (ok 70%) kiedy pompa ciepła potrzebuje najwięcej energii elektrycznej zimą ?  Kwestię tą rozwiązuje nowelizacja Ustawy OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda przyłączona do sieci mikroinstalacja fotowoltaiczna w budynku mieszkalnym może oddawać do sieci nadwyżki nieskonsumowanej energii elektrycznej, a następnie w ciągu kolejnego roku pobrać 80% przekazanej wcześniej energii bez żadnych dodatkowych opłat. Można więc powiedzieć że sieć elektroenergetyczna stanowi dla nas akumulator o sprawności 80%.  Takie rozwiązanie sprawia , że dobierając system produkujący energię elektryczną ze słońca „na miarę” można zapewnić pokrycie zapotrzebowania przez cały rok zarówno dla pompy ciepła jak i pozostałych urządzeń elektrycznych w budynku.  Dobór systemu PV jest dość prosty. Wystarczy roczne podsumowanie zużycia energii na podstawie rachunków. W naszych warunkach system fotowoltaiczny odpowiednio usytuowany produkuje nie mniej niż 1000kWh energii z 1kW mocy zainstalowanej.  Ilość energii potrzebnej do zasilania pompy ciepła wyliczy nam producent urządzenia bądź wykonawca instalacji.

                OZE-EFEKT, jako lokalna firma wykonawcza działająca w branży grzewczej, gazowej oraz odnawialnych źródeł energii od 8 lat zapewnia kompleksową obsługę w zakresie doboru systemów, przygotowania kompletnej dokumentacji do dofinansowania w programie Prosument, załatwienia formalności związanych z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci, kompleksowym wykonaniem instalacji pompy ciepła, fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, rekuperacji, klimatyzacji , czy ogrzania podłogowego lub ściennego z pełną automatyką. Tylko w ubiegłym roku dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji zamontowaliśmy 43 instalacje fotowoltaiczne oraz 9 instalacji pomp ciepła, które uzyskały dofinansowanie z „Prosumenta”. Jako jedyna firma wykonawcza działająca w programie Prosument otrzymaliśmy w 2016 roku wyróżnienie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie aktu własności nieruchomości oraz zdolności kredytowej (mimo iż środki pochodzą bezpośrednio z funduszu bez udziału żadnego banku). Dobrze zaplanowana inwestycja spłaca się z oszczędności jakie uzyskamy na rachunkach za prąd i ogrzewanie. Do systemu fotowoltaicznego otrzymujemy 40% dofinansowania, do pompy ciepła 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pozostała część w postaci niskooprocentowanej pożyczki (1% w skali roku) jest rozkładana do 12 lat, przy czym można ją spłacić w dowolnym niedeklarowanym wcześniej okresie bez ponoszenia żadnych kosztów operacyjnych. Główną zaleta programu dofinansowań jest brak wkładu własnego. Całość inwestycji jest rozliczana między Funduszem a wykonawcą systemu,    a beneficjent już na wstępie otrzymuje dofinansowanie. Wniosek można złożyć w Szczecinku, Koszalinie bądź Szczecinie. Warunkiem jest wcześniejszy wybór wykonawcy, z którym należy podpisać umowę i który przygotuje całą niezbędną dokumentację.

wyróżnienie Prosument